Spektrofotometrická analýza nukleových kyselin

AstraGene II
AstraGene II
AstraGene Life Sciences Spectrophotometer je spektrofotometrický systém s vláknovou optikou určený pro rutinní analýzu nukleových kyselin a bílkovin. Se speciálním držákem umožňuje analýzu vzorků o objemu od 2 µl přímo ve špičce automatické pipety s optickou dráhou 1 mm. Změřený vzorek tak lze použít pro další analýzy bez nebezpečí jeho kontaminace a odpadá i čištění mikrokyvet či vlastního spektrometru. Tento unikátní postup šetří drahocenné vzorky i čas při rutinních analýzách.
Se spektrofotometrem AstraGene je dodávána i elektronická mikropipeta se špičkami vyrobenými ze speciálního polymeru propustného pro UV záření.