ASpect UV - nový SW pro ovládání spektrofotometrů SPECORD PLUS

ASpect UV
ASpect UV
Nový intuitivní a uživatelsky přátelský software pro ovládání spektrofotometrů SPECORD PLUS a pro zpracování a prezentaci naměřených údajů a pracující pod MS-Windows 7 a vyšší. Umožňuje měření absorbance při více vlnových délkách, spekter, časových závislostí, koncentrace s automatickou konstrukcí kalibračních křivek s využitím možnosti automatického vyhledávání maxima, derivace a korekce základny maxima.