Titrátor pro stanovení vody metodou Karl-Fischer

AQUA 40.00
AQUA 40.00
Titrátory Karl-Fischer AQUA 40.00 jsou univerzální modulární coulometrické přístroje s biamperometrickou detekcí pro stanovení vody v polárních i nepolárních kapalinách, pastách i pevných vzorcích. Podle povahy a počtu analyzovaných vzorků lze základní přístroj rozšířit o různá příslušenství ze široké nabídky. Jedná se o kompaktní přístroje ovládané z externího PC v prostředí MS-Windows.