Produkty

Rutinní spektrofotometry

 • Jednopaprskové UV-Vis spectrofotometry Biochrom - WPA
 • Vis spektrofotometry S800+ a S1200+ pro základní měření absorbance, transmitance a koncentrace v rozsahu 325-1100nm
 • Univerzální UV-Vis spektrofotometr Lightwave II+ pro měření v rozsahu 190 - 1100 nm
 • UV-Vis spektrofotometr Biowave II se speciálními funkcemi pro biologii a biochemii
 • Moderní elektronika, robustní konstrukce a jednoduché ovládání
 

UV-Vis spektrofotometry Specord

 • UV/VIS spektrofotometry tradiční značky spojují kvalitní optiku s moderní elektronikou a software
 • Monochromátor s vysokým rozlišením (1,4 nm nebo nastavitelné)
 • Polovodičové detektory CDD zajištují výbornou stabilitu
 • Software ASpect UV vyhovuje požadavkům FDA 21 CFR,Part 11
 • Dvoupaprskové UV-Vis spektrofotometry pro náročná měření Specord PLUS 200/210/250
 • Jednopaprskový UV-Vis spektrofotometr Specord 50 PLUS
Analytik Jena

Kyvety a standardy pro UV-Vis

Starna
 • široký výběr kyvet pro VIS a UV-VIS
 • Spektrofotometrie
 • Spektrofluorimetrie
 • Měření barevnosti
 • Laserová měření
 • Polarimetrie
 • Starna® Biocell

Spektrofluorimetrie

 • Měření fluorescence v ustáleném stavu - modely PC 1 a Chronos
 • Modulární fluorimetr K2 pro měření poločasu fluorescence
 • Časově rozlišená fluorescenční mikroskopie
 • Unikátní software Vinci, použitelný i pro přístroje SLM Aminco
 • Konfokální zobrazovací poločasové metody, korelační fluorescenční spektroskopie
Innovations in Fluorescence

Mikrovlnné systémy

Milestone

Atomové absorpční spektrofotometry

 • Ucelená řada nejmodernějších AAS s plamennou i elektrotermickou atomizací
 • ZEEnit 700P/650P - Zeemanovské systémy s proměnným magnetickým polem a technikou 3-field
 • Autosampler na přímé dávkovaní pevných vzorků
 • ContrAA - AAS s kontinuálním zdrojem záření nahrazující všechny HCl
 • Optika Zeiss (10-letá záruka)
Analytik Jena

ICP-OES a ICP-MS spektrometry

 • ICP spektrometr s vysokým rozlišením PlasmaQuant PQ 9100
 • ICP-MS spektrometr PlasmaQuant MS s patentovanou optikou ReflexION
 • Vysoce stabilní plasma
 • Vhodné pro rutinní analýzu i pro speciální aplikace
Analytik Jena

Stanovení As, Se, Sb, Te, Hg

P S Analytical
 • Detekce na principu atomové fluorescence
 • Detekční limity na úrovni ppt
 • Vhodné pro speciační analýzu

Analyzátory AOX

 • Analyzátor multi X 2500 umožňuje stanovení AOX, EOX a POX v kapalných a pevných vzorcích
 • Splňuje požadavky norem EN1485, ISO 9562, EPA 1650
 • Vertikální pec s jednoduchým vkládaním vzorků
 • Chlazení detekčního systému zvyšuje spolehlivost měření a dlouhodobou stabilitu
Analytik Jena

Zařízení na přípravu čisté vody

ELGA LABWATER

Elementární analyzátory CNS

 • Řada multi EA pro stanovení uhlíku, dusíku, síry a celkového chlóru v nejrůznějších matricích
 • Modulární konstrukce, detekce NDIR, chemiluminiscence, mikrocoulometrie, popř. elektrochemická detekce
 • Kombinace výhod vertikální a horizontální pece pro nejrůznější typy vzorků
Analytik Jena

Vývěvy a vakuová technika

EDWARDS

Analyzátory TOC, TNb

 • Přístrojová řada multi N/C pro měření v kapalných i pevných vzorcích
 • Vysoce účinná katalytická oxidace (až 950°C)
 • Volitelně oxidace s UV/persulfátem
 • Široký dynamický rozsah bez nutnosti ředění
 • Patentované zpracovaní signálu VITA
Analytik Jena

Vývěvy pro průmyslové aplikace

EDWARDS

Hledání netěsností

VIC Leak Detection
 • Přenosné heliové detektory MD-490S
 • Plně automatizované přenosné hledače netěsností MS-40, MS-60, včetně auto kalibrace interní kalibrovanou netěsností
 • Stacionární hledače netěsností MS-50 s jedním, či se dvěma vstupy
 • Průmyslové systémy hledání netěsností

Výzkum a příprava bateriových článků

MTI Corporation

Rukavicové a anaerobní boxy, izolátory

Jacomex

Kryogenní technika a supravodivé systémy

Oxford Instruments
 • Rozpouštěcí a 3He refrigerátory
 • Supravodivé magnety
 • Příslušenství pro kryogeniku

Systémy CVD, PECVD a RIE

 • Široká nabídka systémů CVD a RIE pro polovodiče a nanotechnologie
 • Výzkumné a poloprovozní PECVD vč. klastrových systémů
 • Suché leptání RIE, DRIE, ICP
 • Ozonové čištění
SAMCO

Vakuové napařování a naprašování

 • Výzkumné a poloprovozní PVD
 • Napařovací systémy včetně E-beam
 • Naprašovací systémy včetně HIPIMS
 • Specifické PVD systémy dle požadavků zákazníka
 • PVD pro průmyslové naprašování a napařování
Polyteknik

Mikroskopy laboratorní a průmyslové

Prior
 • Automatizované systémy s motorizovaným křížovým posunem, zaostřením, představením filtrů a závěrky
 • Osvětlovací systémy LUMEN 200 a LUMEN LED
 • Inkubátory a termostatování držáků
 • Automatický podavač PL 200

Vibrační CD, Ramanova optická aktivita

BioTools
 • ChiralIR-2X - spektrometr pro měření vibračního cirkulárního dichroismu (VCD) s možností dvojité fotoelastické modulace DualPEM
 • ChiralRAMAN-2X - spektrometr pro měření Ramanovy optické activity (ROA)
 • FT-IR spektrometrické systémy specializované na analýzu bílkovin
 • Přenosné mikroskopy pro Ramanovu spektroskopii Mobile µ-Raman and µ-BioRaman

Optické zdroje

 • Široká nabídka optických zdrojů pro analytické přístroje a vědecké aplikace
 • D2 lampy pro analytické přístroje (UV-Vis, HPLC)
 • HCL lampy
 • Xe lampy, VUV lampy
 • Kalibrační a speciální světelné zdroje
Heraeus Noblelight

Termostaty a cirkulátory

 • Lázňové termostaty
 • Třepací vodní lázně
 • Lázňové cirkulační termostaty
 • Cirkulační termostaty
 • Recirkulátory s chlazením
 • Tradiční výrobce s vysokou kvalitou
Labortechnik Medingen

Příprava vzorků

 • Čelisťové drtiče pro přípravu vzorků
 • Mlýny pro přípravu vzorků
 • Děliče vzorků pro průmysl a laboratoře
 • Síta a sítovací stroje
LAARMANN

Charakterizace povrchů a rozhraní

Biolin Scientific Attension

Příprava a charakterizace tenkých filmů

Biolin Scientific KSV NIMA

Vlastnosti tenkých vrstev a molekulárních interakcí

Biolin Scientific KSV NIMA

Studium interakcí molekul metodou SPR

Bionavis

3D biotisk

 • 3D biotiskárna CELLINK BIO X se třemi tiskovými hlavami, laminárním prouděním a možností vytvrzování UV zářením
CELLINK

Materiálový tisk tenkých vrstev

 • Materiálová inkjetová tiskárna Dimatix DMP-2850 s rozlišením 5 µm pro tisk elektroniky a tenkých vrstev
Fujifilm Dimatix