Výhodné nabídky

Purelab Quest
Purelab Quest

Cena: 67 700,- Kč

Edwards E2M1.5
Edwards E2M1.5
Rotační vývěvy E2M1.5 vynikají spolehlivostí, dlouhou životností a velmi tichým chodem.
Repasovaná vývěva, nová provozní náplň, záruka 12 měsíců
Ilustrační foto - elektrické a vakuové připojení se může lišit podle aplikace

Cena: 15 600,- Kč

Edwards RV8
Edwards RV8
Univerzální vývěvy Edwards série RV mohou čerpat v režimu vyššího vakua nebo vyššího proudu čerpaných plynů. V obou režimech dosahují nízkého mezního tlaku. Jsou schopny čerpat vysoké koncentrace par. Vývěvy RV vynikají svou spolehlivostí, dlouhou životností a v neposlední řadě velmi tichým chodem.
Předváděcí vývěva, nová provozní náplň, záruka 24 měsíců

Aplikace:


Cena: 32 900,- Kč

Edwards E2M28
Edwards E2M28
Univerzální rotační vývěvy Edwards E2M28 mohou čerpat v režimu vyššího vakua nebo vyššího proudu čerpaných plynů. V obou režimech dosahují nízkého mezního tlaku. Jsou schopny čerpat vysoké koncentrace par. Vývěvy EM vynikají svou spolehlivostí, dlouhou životností a v neposlední řadě velmi tichým chodem.
Repasovaná vývěva, nová provozní náplň, záruka 12 měsíců

Aplikace:


Cena: 36 400,- Kč

WPA S1200+
WPA S1200+
Jednopaprskový spektrofotometr WPA S1200+ umožňuje měření spekter, absorbance při několika vlnových délkách, poměr absorbancí, transmitance, koncentrace s faktorem nebo kalibrací s použitím standardů a kinetiky v rozsahu 325 - 1100nm. Je ideální pro použití ve vzdělávacích, kontrolních, biotechnologických nebo průmyslových laboratořích.
Předváděcí přístroj, v ceně zahrnuta nová QH lampa, instalace, zaškolení a záruka 12 měsíců.

Cena: 39 900,- Kč

UNICAM UV2-100
UNICAM UV2-100
Dvoupaprskové skenovací spektrofotometry klasické koncepce pro nejnáročnější použití s polovodičovou fotodiodou nebo s fotonásobičem jako detektorem. Všechny funkce jsou obsaženy v základní výbavě lokálního ovládání - spektra, kinetika, časová základna, zvolená vlnová délka, koncentrace s faktorem nebo s konstrukcí kalibračních křivek, podíl a programování vlnových délek, multikomponentní analýza, nebo ještě mnohem více v programu VISION pro PC.
Repasovaný přístroj, v ceně zahrnuta nová QH lampa, sw, instalace, zaškolení a záruka 12 měsíců. Vyžaduje starší PC, dostupnost a/nebo kompatibilitu nutno ověřit v době objednání. Ilustrační foto.

Cena: 33 100,- Kč

Solaar 929
Solaar 929
Atomový absorpční spektrofotometr Solaar 929 je určen pro jedno i víceprvkovou analýzu kovů v absorpčním i emisním modu.

Cena: 39 900,- Kč

Uvedená nabídka zboží je orientační, a to s ohledem na naše aktuální skladové zásoby. V případě vašeho zájmu o některé z uvedených zařízení nás kontaktujte na některý z uvedených kontaktů za účelem zjištění dostupnosti zařízení a případného uzavření smlouvy. Ceny jsou bez DPH, včetně dopravy, pokud není uvedeno jinak. Slevy jsou možné v případě nákupu obdobného zařízení protiúčtem.