Škola elementové stopové analýzy (I. cirkulář)

s využitím nových možností AAS s vysokým rozlišením monochromátoru a s kontinuálním zdrojem záření (HR CS AAS)

Datum: 21. - 23. května 2019

Místo konání: Brno

Program:

 • úterý 21.5. - teoretické přednášky
 • středa 22.5. - praktická cvičení
 • čtvrtek 23.5. - praktická cvičení

Obsah kurzu:

 • kompletní příprava vzorků (mikrovlnný rozklad)
 • optimalizace reagencií kyselinových tlak. rozkladů
 • simultánní korekce pozadí u systému HR CS AAS
 • možnost subtrakce pozadí u komplikovaných vzorků
 • význam 3D zobrazení u HR CS AAS
 • stanovení obsahu nekovových prvků
 • všeobecné aspekty stopové analýzy

V praktické části bude použita tato technika:

 • atomový absorpční spektrometr HR CS AAS ContrAA 800D, Analytik Jena
 • mikrovlnné rozkladné systémy Ethos One, MILESTONE

Přednášející:

 • Holger Sievers, Analytik Jena, AG
 • Mattia Locatelli, MILESTONE srl.
 • Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno
 • RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta

Účastnický poplatek:

4950,- Kč včetně 21% DPH (Cestovné, stravné a ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Účastníkům můžeme zajistit cenově výhodné ubytování. Jednolůžkový pokoj: 1250 Kč/noc, dvoulůžkový 855 Kč/osoba/noc

Místo konání: VUT Brno, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Pořádá: CHROMSPEC spol. s r.o. ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně

Přihlášky : zašlete emailem, nebo poštou na níže uvedenou adresu co nejdříve: ChromSpec s.r.o., Plachty 2a, 634 00 Brno, Tel.: 547 246 683, Email: chromspec@telecom.cz