Pozvánka na setkání uživatelů atomových absorpčních spektrometrů a mikrovlnných rozkladných systémů dodaných firmou CHROMSPEC spol. s r.o.

Datum: 14. a 15. listopadu 2017

Místo konání: Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno

(I.cirkulář)

Vážení, zveme Vás, Vaše kolegy a ostatní zájemce na naši tradiční akci, kterou pravidelně pořádáme. Připravujeme již dvanácté setkání uživatelů AAS a mikrovlnných rozkladů. Určitě se rádi setkáte se svými kolegy z oboru a se zástupci dodavatelských firem. A také budeme přítomni i my - pracovníci obchodu a servisu firmy CHROMSPEC spol. s r.o. a naši externí konzultanti. Akce se uskuteční ve dnech 14. - 15. 11. 2017. v hotelu Myslivna, Nad Pisárkami 1, Brno

Detailní program a podrobné instrukce uveřejníme ve 2. cirkuláři, zatím pouze informativně:

Program:

 • odborné přednášky na aktuální témata (náměty můžete doporučit)
 • praktické zkušenosti
 • Krátká sdělení uživatelů. Poskytneme Vám prostor pro Vaši prezentaci.
 • novinky od firem Analytik Jena, MILESTONE a ELGA
 • výhodné nabídky vybraného příslušenství k jednotlivým technikám
 • tradiční společenský večer
 • na závěr soutěž o hodnotné ceny

Vystavené přístroje:

 • ContrAA 800 - nový model HR-CS AAS (High Resolution Continuum Source AAS) - Analytik Jena
 • UltraWAVE - inovace v mikrovlnné přípravě vzorků technikou SRC (Single Reactor Chamber) - MILESTONE
 • ETHOS X - vhodný pro rozklady i extrakce - MILESTONE
 • Purelab Chorus s pohodlným dávkováním "od kohoutku po ultračistou vodu" - ELGA
 • mercur - stanovení stopových množství Hg metodou AFS - Analytik Jena
 • DMA-1 - přímé stanovení Hg v pevných vzorcích - MILESTONE

Externí přednášející a zahraniční hosté:

 • Camillo Pirola, International Sales Manager - MILESTONE, Bergamo, Itálie
 • Giulio Colnaghi, Area Manager, MILESTONE, Bergamo, Itálie
 • Dr. Jan Scholz, Product Manager, Analytik Jena
 • Thomas Stratesteffen, Key Account Manager, Analytik Jena
 • Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., Ústav analytické chemie AV ČR Brno
 • Prof. RNDr. Jiří Dědina, DSc., Ústav analytické chemie AV ČR Praha
 • RNDr. Václav Červený, PhD., PřF UK, Praha
 • Doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., UTB Zlín, AAS, AFS - konzultace
 • RNDr. Václav Macháček, CSc., mikrovlnné rozklady - konzultace

Můžeme zajistit exkurze na pracovištích s těmito přístroji:

 • ZEEnit 700P duální AAS se simultánním využití dvou kalibračních křivek
 • contrAA 800G nový HR-CS AAS s kontinuálním zdrojem a elektrotermickou atomizací
 • UltraCLAVE - mikrovlnný solvotermální reaktor
 • DMA-1 - přímé stanovení Hg v pevných vzorcích

Prosíme Vás o vyplnění přiložené přihlášky a její odeslání emailem na chromspec@telecom.cz nebo co nejdříve poštou na naši adresu: CHROMSPEC spol. s r.o., Plachty 2a, 634 00 Brno.