Konzultační dny v roce 2014

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše kolegy na

Konzultační dny v roce 2014

s předvedením techniky a programového vybavení a doprovodným programem.

Přítomni budou pracovníci obchodu, servisu a externí specialisté.

Host:

 • firma Spectro CS s.r.o. - zastoupení Spectro Analytical, Spectro Tribosystem

Datum a místo konání:

28. 1. - úterý Bratislava hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A
29. 1. - středa Brno hotel Grand, Benešova 18-20
30. 1. - čtvrtek Praha hotel Diplomat, Evropská 15
(konečná stanice metra A - Dejvická)

Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠKY:

9.00 Registrace
9.30 Analýza Hg moderními analyzátory Milestone DMA-1 a DMA-80
(Valerio Rindone, Milestone/Ing. Z. Moravec, ChromSpec)
10.10 přestávka na kávu
10.40 Pokroky v technikách měření cirkulárního dichroismu a Stopped-flow
(Dr. Douglas Marshall, Applied Photophysics/RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec)
11.20 Simultánní stanovení více prvků technikou HR CS AAS – contrAA
(Dr. Jan Scholz, Analytik Jena/ Ing. J. Vojtek, ChromSpec)
12.00 Nový spektrometr SPECTROBLUE s dvojitým rozhraním TI a omezení vlivu matrice
(Ing. M. Lomen, Ing. L. Švardala, Spectro)
12.40 Přestávka - občerstvení
13.20 Vliv drsnosti povrchu na smáčivost a adhezi – od vývoje povrchových vrstev až k problematice biokompatibility Přednáška s předváděním topografického modulu Theta 3D
(Susanna Laurén, D.Sc., Biolin Scientific/Mgr. P. Eleder, ChromSpec)

ODBORNÉ KONZULTACE

Po celou dobu Vám budou k dispozici:
 • Dr. Jan Scholz, Analytik Jena, Německo - AAS, HR CS AAS
 • Valerio Rindone, Milestone s.r.l., Itálie - Stanovení Hg, mikrovlnné rozklady
 • Susanna Laurén, D.Sc, Biolin Scientific, Finsko - Aplikační specialistka
 • Dr. Douglas Marshall Applied Photophysics, UK - Cirkulární dichroismus, technika "stopped flow"

PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDE K DISPOZICI

VYSTAVENÁ TECHNIKA:

 • UV-Vis spektrofotometr Specord 210 Plus se software WinASPECT
 • UV-Vis spektrofotometry WPA Lightwave a WPA S800
 • Applied Photophysics RX2000 - stopped-flow modul pro molekulární spektroskopii rychlých kinetik
 • contrAA 700 - HR-CS - atomový absorpční spektrofotometr Analytik Jena
 • Analyzátor Hg Milestone DMA-1
 • Rotory Milestone SK10 a PRO24 pro mikrovlnný tlakový rozklad až 24 vzorků
 • Příprava čisté a ultračisté vody Elga Chorus
 • Příprava ultračisté vody Elga Purelab Flex
 • TOC analyzátor Analytik Jena multi N/C 2100S s dávkovačem APG 21
 • Modulární spektrometr AstraNet
 • Kompaktní vakuový stojan s turbomolekulární vývěvou Edwards T-station 75
 • Nová suchá vývěva Edwards nXDS15
 • Attension Theta pro stanovení kontaktního úhlu s 3D topografickým modulem
 • Přenosné zařízení pro stanovení kontaktního úhlu Theta QC
Těšíme se na Vaši návštěvu!