Konzultační dny v roce 2013

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše kolegy na

Konzultační dny v roce 2013

s předvedením techniky a programového vybavení a doprovodným programem.

Přítomni budou pracovníci obchodu, servisu a externí specialisté.

Hosté:

 • firma Spectro CS s.r.o. - zastoupení Spectro Analytical, Spectro Tribosystem
 • firma Sipoch s.r.o. - zastoupení firem GILSON, Upchurch, ILS Microsyringes, Omnifit

Datum a místo konání:

22. 1. - úterý Ostrava hotel Harmony, ul. 28. října 170
23. 1. - středa Brno hotel Grand, Benešova 18-20
24. 1. - čtvrtek Praha hotel Diplomat, Evropská 15
(konečná stanice metra A - Dejvická)

Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠKY:

9.00 Registrace
9.30 Moderní metody měření fluorescence
(RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec)
10.00 Pipetování kapalin různých fyzikálně chemických vlastností
(Ing. L. Vajner, Sipoch s.r.o.)
10.20 přestávka na kávu
10.50 Příklady použití technik korekce pozadí v současné AAS
(Dr. Jan Scholz, Analytik Jena/ Ing. J. Vojtek, Chromspec)
11.30 Využití technologie SRC (Singe Reactor Chamber) pro mikrovlnnou organickou syntézu
(C. Pirolla, Milestone/ Ing. Z. Moravec, Chromspec)
12.00 Přístroje a služby zabezpečované firmou Spectro CS
(Ing. P. Kolečkář, Spectro CZ s.r.o.)
12.40 Přestávka - občerstvení
13.20 Nové suché vývěvy Edwards nXDS – teorie a hlavní aplikace, předvedení nXDS15
(Ing. V. Palme, Chromspec)

ODBORNÉ KONZULTACE

v Ostravě, Brně a v Praze vám budou k dispozici:
 • Thomas Stratesteffen, Analytik Jena, Německo - AOX, TOC, elementární analyzátory
 • Dr. Jan Scholz, Analytik Jena, Německo - AAS
 • Camillo Pirolla, Milestone s.r.l., Itálie - Mikrovlnné rozklady
 • Andrea Catalfamo, Oxford Instruments, Anglie - Kryostaty, supravodivé magnety (pouze Brno, Praha)

PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDE K DISPOZICI

VYSTAVENÁ TECHNIKA:

 • UV-Vis spektrofotometr Specord 210 Plus se software WinASPECT
 • UV-Vis spektrofotometry WPA Lightwave a WPA S800
 • Photochem - stanovení antioxidační kapacity
 • contrAA - atomový absorpční spektrofotometr Analytik Jena
 • Milestone SynthWAVE pro mikrovlnnou organickou syntézu
 • Rotor Milestone PRO24 pro mikrovlnný tlakový rozklad až 24 vzorků
 • Příprava ultračisté vody Elga Option Q
 • Příprava ultračisté vody Elga Purelab Flex
 • TOC analyzátor Analytik Jena multi N/C 3100 s dávkovačem APG 21
 • Modulární spektrometr AstraNet
 • Kompaktní vakuový stojan s turbomolekulární vývěvou Edwards T-station 75
 • Nová suchá vývěva Edwards nXDS15
 • Přenosný kompaktní tenziometr Theta QC
 • Ruční RTG spektrometr Spectro xSORT pro analýzu kovových, nekovových materiálů a odpadů dle norem RoHS, WEEE
 • Automatické pipety Gilson, 4 kanálový intervalový sběrač Gilson FC203x4
Těšíme se na Vaši návštěvu!