Škola elementové stopové analýzy

s využitím nových možností AAS s vysokým rozlišením monochromátoru a s kontinuálním zdrojem záření (HR CS AAS)

Datum: 23. - 25. října 2012

Místo konání: Brno

Program:

úterý 23.10. - teoretické přednášky

10:15 - 11:15 Možnosti současných mikrovlnných rozkladů, výhody SRC
(Rotta Guianpaolo, Milestone, Itálie)
11:15 - 11:30 Káva
11:30 - 12:00 Optimalizace reagencií kyselinových tlakových rozkadů
(RNDr. V. Macháček, CSc. - CHROMSPEC spol. s r.o.)
12:00 - 13:00 Úvod do klasické AAS a do nové techniky HR-CS-AAS. Atomizace v plameni.
(Michaela Portala, Analytik Jena, Německo)
13:00 - 14:00 Přestávka na oběd
14:00 - 15:10 Úvod do klasické AAS a do nové techniky HR-CS-AAS. Atomizace v plameni.
(Michaela Portala, Analytik Jena, Německo)
15:10 - 16:10 Problematika stopové a ultrastopové prvkové analýzy.
(Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., Ústav analytické chemie AVČR, Brno)
16:10 - 16:30 Káva
16:30 - 17:00 Reprezentativní vzorkování a příprava vzorků.
(Robert Verhagen, Laarmann Group B.V., Holandsko)
17:00 - 17:50 ContrAA - nástroj ve spektroskopických studiích.
(Doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc., Ústav analytické chemie AVČR, Brno)
17:50 - 18:00 Diskuze

středa 24.10. - praktická cvičení

9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Skupina A: Praktické cvičení AA - MZLU Brno, Zemědělská 1
Skupina B: Praktické cvičení MW - LF MU Brno - Bohunice

čtvrtek 25.10. - praktická cvičení

9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
Skupina A: Praktické cvičení MW - LF MU Brno - Bohunice
Skupina B: Praktické cvičení AA - MZLU Brno, Zemědělská 1

Obsah cvičení:

Praktické cvičení AA: Multiprvková analýza - plamenná atomizace,
grafitová kyveta na spektrofotometru Analytik Jena contrAA 700
MZLU Brno, Zemědělská 1
Praktické cvičení MW: Rozklad vzorků s organickou a anorganickou matricí
LF MU Brno - Bohunice na zařízení MILESTONE UltraWAVE