Konzultační dny v roce 2010

Konzultační dny v roce 2010

s předvedením techniky a programového vybavení a doprovodným programem.

Hosté:

  • firma Spectro CZ s.r.o. - zastoupení Spectro Analytical, Spectro Tribosystems
  • firma SIPOCH s.r.o. - zastoupení firem: GILSON, Upchurch, ILS Microsyringes, Omnifit

Datum a místo konání:

26. 1. - úterý Bratislava hotel Kyjev, Rajská 2
27. 1. - středa Brno hotel Grand, Benešova 18-20
28. 1. - čtvrtek Praha hotel Diplomat, Evropská 15
(konečná stanice metra A - Dejvická)
 
8. 2. - pondělí Ostrava hotel Harmony, ul. 28. Října 170
9. 2. - úterý Pardubice hotel Labe, Masarykovo nám. 2633
10. 2. - středa Ústí n. Labem hotel Vladimír, Masarykova 36
11. 2. - čtvrtek Plzeň hotel Central, nám. Republiky 33

Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠKY:

9.00 Registrace
9.30 Jak na náročné vzorky v UV-Vis spektrofotometrii
(RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec)
10.00 přestávka na kávu
10.30 Výhody techniky "double furnace" pro elementární analýzu a stanovení skupinových parametrů
(Dr. Axel Ludwig, Analytik Jena/Ing. Z. Moravec, Chromspec)
10.50 Analýza environmentálních vzorků metodou přímého dávkování pevných vzorků do kyvety HR-CS-AAS
(Dr. B. Oezmen, Analytik Jena/Ing. J. Vojtek, Chromspec)
11.30 SPE a GPC firmy Gilson
(Ing. L. Vajner, Sipoch)
12.00 Jak vylepšit Vaše analýzy na ICP-OES spektrometru
(Henk Visser, Spectro A. I./Ing. P. Kolečkář, Spectro CZ)
12.30 Přestávka - občerstvení

PŘEDVÁDĚNÍ PŘÍSTROJE

13.20 Photochem - rychlé stanovení celkové antioxidační kapacity Pfiedvádění přístroje s reálnými vzorky
(Dr. B. Oezmen, Analytik Jena/RNDr. J. Zima, CSc., Chromspec)

ODBORNÉ KONZULTACE

v Bratislavě, Brně a v Praze Vám budou k dispozici:
  • Olivier ROUSEL, JACOMEX, Francie, Rukavicové boxy
  • Axel LUDWIG, Analytik Jena, Německo, AAS, elementární analyzátory
  • Burcu OEZMEN, Analytik Jena, Německo, AAS, UV-VIS, antioxidační kapacita
  • Simon MITCHINSON, Oxford Instruments, NanoScience, Anglie Kryostaty, supravodivé magnety (pouze Praha)

PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDOU K DISPOZICI

NOVÉ PROGRAMY A VYSTAVENÁ TECHNIKA:

Těšíme se na Vaši návštěvu!