Konzultační dny v roce 2009

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše kolegy na

Konzultační dny v roce 2009

s předvedením techniky a programového vybavení a doprovodným programem.

Přítomni budou pracovníci obchodu, servisu a externí specialisté.

Hosté:

 • firma SIPOCH s.r.o. - zastoupení firem: GILSON, Upchurch, ILS Microsyringes, Omnifit
 • firma firma POLZ - zastoupení firem: HunterLab, Harrer Kassen, SWR, APM

Datum a místo konání:

27. 1. - úterý Bratislava hotel Kyjev, Rajská 2
28. 1. - středa Brno hotel Grand, Benešova 18-20
29. 1. - čtvrtek Praha hotel Diplomat, Evropská 15
(konečná stanice metra A - Dejvická)
 
3. 2. - úterý Ostrava hotel Harmony, ul. 28.Října 170
4. 2. - středa Hradec Králové hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
5. 2. - čtvrtek Most hotel Cascade, Radniční 3

Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠKY:

9.00 Registrace
9.30 Referenční materiály pro UV-Vis spektrofotometrii
(RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec s.r.o.)
10.00 přestávka na kávu
10.30 Rozlišení forem uhlíku analyzátorem multi EA 4000
(A. Ludwig, Analytik Jena/ Z. Moravec, ChromSpec)
11.15 Nové pojetí korekce pozadí v HR-CS-AAS
(H. Gleisner, Analytik Jena/ J. Vojtek, ChromSpec)
12.00 Moderní metody analýzy povrchů pro výzkum v oblasti nano a biotechnologií
(T. Viitala, KSV/ F. Šelle, ChromSpec)
12.45 Přestávka - občerstvení
13.20 Procesní měření vlhkosti a hustoty mikrovlnnou technikou
(R. Polz/ J. Prokop, fa Polz)
13.50 Skrytá úskalí spojování kapilár pro LC, HPLC, LC/MS...
(L. Vajner, Sipoch)
14.20 Rozklady velkých množství vzorků
(C. Pirolla, Milestone/ Z. Moravec, ChromSpec)

POSTEROVÁ SEKCE s doprovodnými prezentacemi

(pouze Bratislava, Brno, Praha)
10.30 Nová řada kryostatů s uzavřeným cyklem Oxford Instruments
(S. Mitchinson, Oxford Instruments/ V. Palme, ChromSpec)
11.15 Stolní NMR pro rychlé stanovení obsahu oleje v semenech
(K. Jassat, Oxford Instruments/ B. Zejda, ChromSpec)
12.00 Modulární spektrometr s optickými vlákny a jeho aplikace
(P. Cooke, AstraNet/ P. Solařík, ChromSpec)
12.40 Přestávka - občerstvení

PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDE K DISPOZICI

VYSTAVENÁ TECHNIKA:

 • UV-Vis spektrofotometry Spekol 1300, Specord 40 a Specord 210 se software WinASPECT
 • UV-Vis spektrofotometry Biochrom WPA S800, Lightwave II, Biowave II+
 • Photochem - stanovení antioxidační kapacity
 • ContrAA 300 - atomový absorpční spektrofotometr Analytik Jena
 • Příprava ultračisté vody Elga Purelab Classic UV a Purelab Option R
 • Mikrovlnná rozkladná pec Milestone Ethos One, rotor PRO24 pro tlakový rozklad až 24 vzorků, rotor Q-20 s křemennými reaktory
 • Nový elementární analyzátor Multi EA 5000 Analytik Jena
 • MQC - benchtop NMR Oxford Instruments
 • Laboratorní mikroskop PriorLux, stereomikroskop ZoomMaster
 • NIR spektrofotometr SpectraStar 2400
 • Modulární spektrometr AstraNet
 • Spektrofotometr pro měření barevnosti HunterLab ColorFlex
 • CAM 200 - optické stanovení kontaktního úhlu KSV
 • KSV SPR Navi charakterizace interakcí molekul a vlastnosti povrchů na principu rezonance povrchového plasmonu
 • Laboratorní kryostat Oxford Instruments
 • Turbomolekulární vývěvy EXT70 a EXT255 firmy Edwards
 • Suchá vývěva Edwards XDS10
Těšíme se na Vaši návštěvu!