Škola elementové stopové analýzy

s využitím nových možností AAS s vysokým rozlišením monochromátoru a s kontinuálním zdrojem záření (HR CS AAS)

Datum: 19. - 21. listopadu 2008

Místo konání: Brno

Program:

 • středa 19.11. - teoretické přednášky
 • čtvrtek 20.11. - praktická cvičení
 • čtvrtek 21.11. - praktická cvičení

Obsah kurzu:

 • kompletní příprava vzorků (mikrovlnný rozklad)
 • optimalizace reagencií kyselinových tlak. rozkladů
 • simultánní korekce pozadí u systému HR CS AAS
 • možnost subtrakce pozadí u komplikovaných vzorků
 • význam 3D zobrazení u HR CS AAS
 • stanovení obsahu nekovových prvků
 • všeobecné aspekty stopové analýzy

V praktické části byla použita tato technika:

 • atomový absorpční spektrometr HR CS AAS ContrAA 700, Analytik Jena
 • mikrovlnné rozkladné systémy Ethos One, MILESTONE
 • zařízení na výrobu čisté vody ELGA

Přednášející:

 • Dr. Oliver Büttel, Analytik Jena
 • Dr. Axel Ludwig, Analytik Jena
 • Doc. Ing. Miroslav Fišera CSc.,UTB ve Zlíně
 • RNDr. Václav Macháek, CSc., ChromSpec, s.r.o.