Konzultační dny v roce 2008

Hosté:

 • firma SPECTRO CZ s.r.o. - zastoupení firem: Spectro Analytical Instruments, MBH, Fluxana
 • firma NIKON s r.o. - divize mikroskopů

Datum a místo konání:

28. 1. - pondělí Zlín hotel Moskva, Nám. Práce 2512
29. 1. - úterý Bratislava hotel Kyjev, Rajská 2
30. 1. - středa Brno hotel Grand, Benešova 18-20
31. 1. - čtvrtek Praha hotel Diplomat, Evropská 15
(konečná stanice metra A - Dejvická)

4. 2. - pondělí Ostrava hotel Harmony, ul. 28.října 170
5. 2. - úterý Pardubice hotel Labe, Masarykovo nám. 2633
6. 2. - středa Ústí n/Labem hotel Vladimír, Masarykova 36
7. 2. - čtvrtek Plzeň hotel Central, nám. Republiky 33
8. 2. - pátek Č. Budějovice hotel Gomel, Pražská 14

Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠKY:

9.00 Registrace
9.30 BIAffinity - analýza interakcí biomolekul
(RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec s.r.o.)
10.00 přestávka na kávu
10.30 Multi N/C UV HS - stanovení TOC v různých matricích
(Dipl. Ing. B.Bletzinger, Analytik Jena/ Ing. Z. Moravec, ChromSpec)
11.15 AAS s kontinuálním zdrojem a přímé dávkování pevných látek
(Dr. A. Ludwig, Analytik Jena/ Ing. J.Vojtek, ChromSpec)
12.00 Charakterizace fázového rozhraní prostřednictvím povrchové volné energie, povrch. napětí a kontaktního úhlu
(Dr. T. Viitala, KSV/ Ing. F. Šelle, ChromSpec)
12.40 Přestávka - občerstvení
13.20 Aplikační možnosti ICP spektrometru SPECTRO ARCOS a nový přístup ke kalibraci
(Ing. P. Kolečkář, Spectro CZ s.r.o.)
13.50 Novinky v mikroskopech Nikon
(RNDr. I. Rozkošný, CSc.)
14.20 Využití AFS ve speciační analýze prvkU
(Doc. Ing. M. Fišera, CSc., VUT Brno)

POSTEROVÁ SEKCE s doprovodnými prezentacemi

10.30 Vlastnosti monovrstev a tenkých filmů na rozhraní pevné a kapalné fáze
(Dr. T.Viitala, KSV/ Ing. F. Šelle, ChromSpec)
11.15 Komplexní řešení mikrovlnné syntézy
(F. Bergamelli, Milestone/Mgr. B. Zejda, ChromSpec)
12.00 Nová řada vývěv Edwards iXH
(N. Holmes, Edwards/Ing. V. Palme, ChromSpec)
12.40 Přestávka - občerstvení

PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDOU K DISPOZICI

NOVÉ PROGRAMY A VYSTAVENÁ TECHNIKA:

 • UV-Vis spektrofotometry Spekol 1300, Specord 210 a Specord 600 se software WinASPECT
 • Spektrofluorimetr ISS Chronos
 • ContrAA 300 - atomový absorpční spektrofotometr Analytik Jena
 • Příprava ultračisté vody Elga Purelab Classic UV
 • Mikrovlnná pec Milestone MultiSynth
 • Mikrovlnná rozkladná pec Milestone StartD, rotor PRO24 pro tlakové rozklad až 24 vzorků, rotor Q-20 s křemennými reaktory
 • TOC analyzátor Multi N/C UV HS Analytik Jena
 • Elementární analyzátor Multi EA 2000 Analytik Jena
 • CAM 200 - optické stanovení kontaktního úhlu KSV
 • Tenziometr KSV Sigma 702
 • MQC - benchtop NMR Oxford Instruments
 • Laboratorní He kryostat Oxford Instruments
 • Laboratorní mikroskop PriorLux, stereomikroskop ZoomMaster
 • Turbomolekulární vývěvy EXT70 a EXT255 firmy Edwards
 • Suchá vývěva Edwards XDS5
 • Vakuový manipulátor VG Scienta
Těšíme se na Vaši návštěvu!