Konzultační dny v roce 2007

Hosté:

 • firma SPECTRO CS s.r.o. - zastoupení firem: Spectro Analytical Instruments, MBH, Fluxana
 • firma SIPOCH spol. s r.o. - zastoupení firem: GILSON, Upchurch, ILS Microsyringes, Omnifit

Datum a místo konání:

22. 1. - pondělí Jihlava hotel Gustav Mahler, Křížová 4
23. 1. - úterý Bratislava hotel Kyjev, Rajská 2
24. 1. - středa Brno Granhotel Brno, Benešova 18-20
25. 1. - čtvrtek Praha hotel Diplomat, Evropská 15
(konečná stanice metra A - Dejvická)

29. 1. - pondělí Ostrava hotel Harmony, ul. 28.října 170
30. 1. - úterý Olomouc hotel Flora, Krapkova 34
31. 1. - středa Hradec Králové hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
1. 2. - čtvrtek Liberec hotel Valdštejn, Letná 76
2. 2. - pátek Most hotel Cascade, Radniční 3

Akce se koná v uvedené dny vždy od 9:00 - 15:00 hod.

DOPROVODNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠKY:

9.00 Registrace
9.30 PHOTOCHEM - rychlé a jednoduché stanovení celkové antioxidační aktivity
(RNDr. J. Zima, CSc., ChromSpec s.r.o.)
10.00 přestávka na kávu
10.30 Nové aplikační možnosti HR CS AAS
(Dr. B. Oezmen, AJ/Ing. F. Šelle, ChromSpec)
11.10 AOX - rutina či výzva?
(Dr. B. Wittenburg, AJ/Ing. J. Vojtek, ChromSpec)
11.50 Měření povrchového napětí a kontaktního úhlu jako nástroj pro lepší poznání vlastností kapalných a pevných látek
(Dr. M. Fielden, KSV Instruments/Ing. F. Šelle, ChromSpec)
12.30 Přestávka - občerstvení
13.20 Nové směry vývoje a aplikační možnosti ICP a RTG spektrometrů firmy Spectro AI
(Ing. P. Kolečkář, Spectro CS s.r.o.)
13.50 Pipetman Concept - Inteligentní pipetovací stanice ve vaší ruce
(Ing. L. Vajner, Sipoch s.r.o.)
14.20 Nové možnosti v mikrovlnných rozkladech
(Ing. Z. Moravec, ChromSpec s.r.o.)

POSTEROVÁ SEKCE s doprovodnými prezentacemi

10.30 Od biosenzorů až po chemii polymerů - studium vlastností a interakcí povrchů pomocí piezoelektrických senzorů QCM-D
(Dr. M. Fielden, KSV Instruments/RNDr. J. Zima, ChromSpec)
11.10 Nejnovější vývojové trendy v automatizaci mikroskopie metodou vysokoteplotního spalování
(Dr. P. Booth, Prior/Ing. V. Palme, ChromSpec)
11.50 Stanovení obsahu vody modulárním KF analyzátorem AQUA 40.00
(Dr. B. Wittenburg, AJ/Mgr. B. Zejda, ChromSpec)
12.30 Přestávka - občerstvení
13.20 Výhody suchých vývěv v průmyslových aplikacích
(N.Holmes, BOC Edwards/Ing.V. Palme, ChromSpec)

PO CELOU DOBU AKCE OD 9.00 DO 15.00 HOD VÁM BUDOU K DISPOZICI

NOVÉ PROGRAMY A VYSTAVENÁ TECHNIKA:

 • UV-Vis spektrofotometry Helios, Specord 40, Specord 210
 • Photochem - stanovení antioxidační kapacity
 • ContrAA300 - atomový absorpční spektrofotometr Analytik Jena (HR CS AAS)
 • Příprava ultračisté vody Elga Purelab Classic UV
 • Mikrovlnná pec Milestone ETHOS One, rotor PRO24 pro tlakový rozklad až 24 vzorků
 • TOC/TN řady Multi N/C 3100 Analytik Jena
 • AOX Multi X 2000 Analytik Jena
 • Měření kontaktního úhlu CAM 200 KSV Instruments
 • Měření povrchového napětí SIGMA 702 KSV Instruments
 • Modulární spektrofotometr AstraNet UV-Vis
 • Laboratorní mikroskop PriorLux se softwarem PAXit, stereomikroskop ZoomMaster
 • Automatický stolek Prior H117, piezostolek NanoScanZ, fluorescenční osvětlení Lumen200Pro s mikroskopem Nikon TE2000
 • Turbomolekulární vývěvy BOC Edwards EXT70 a EXT255
 • Suchá spirálová (scroll) vývěva BOC Edwards XDS
Těšíme se na Vaši návštěvu!