Konzultační dny v roce 2006

Hosté:

 • firma SPECTRO CS s.r.o. - zastoupení firem: Spectro Analytical Instruments, MBH, Fluxana
 • firma SIPOCH spol. s r.o. - zastoupení firem: GILSON, Upchurch, ILS Microsyringes, Omnifit

Datum a místo konání:

23. 1. - pondělí Zlín hotel Moskva, Nám. Práce 2512
24. 1. - úterý Bratislava hotel Kyjev, Rajská 2
25. 1. - středa Brno Granhotel Brno, Benešova 18-20
26. 1. - čtvrtek Praha hotel Diplomat, Evropská 15
(konečná stanice metra A - Dejvická)

30. 1. - pondělí Ostrava hotel Harmony, ul. 28.října 170
31. 1. - úterý Pardubice hotel Labe, Masarykova nám. 2633
1. 2. - středa Ústí nad Labem hotel Vladimír, Masarykova 36
2. 2. - čtvrtek Plzeň hotel Central, nám. Republiky 33
3. 2. - pátek České Budějovice hotel Gomel, Pražská 14

DOPROVODNÝ PROGRAM A PŘEDNÁŠKY:

9.00 Registrace
9.30 Jednoduchost vývoje metody a optimalizace na AAS s kontinuálním zdrojem
(Dr.R.Nowka, Analytik Jena /Ing.F.Šelle, ChromSpec)
10.00 přestávka na kávu
10.30 Analýza N, S, Cl v libovolném materiálu metodou řízeného spalování s detekcí plamene
(Dr.T. Stratesteffen, Analytik Jena /Ing. J.Vojtek, ChromSpec)
11.15 ETHOS One - nový mikrovlnný systém pro rozklady, extrakce a syntézu
(Ing.Z.Moravec, ChromSpec / C.Pirola, Milestone)
12.00 Nový systém kalibrace ICP přístrojů a nové směry vývoje rtg. spektrometrů
(L.van Glabbeek, Spectro AI /Ing.P.Kolečkář, Spectro CS)
12.30 Přestávka - občerstvení
13.30 Používaní automatických pipet a norma ISO8655
(Ing.L.Vajner, firma Sipoch)
14.00 Možnosti speciace vybraných prvků - význam speciační analýzy
(Doc.Ing.M.Fišera, CSc., VUT Brno)
14.30 Spektrofluorimetry ISS Inc. - řešení pro pokročilá měření fluorescence
(RNDr. J.Zima, CSc., ChromSpec)

POSTEROVÁ SEKCE s doprovodnými prezentacemi

10.30 NIR spektrofotometrie - metodická řešení a kalibrace pro potraviny a zemědělské aplikace
(Dr.A.Schmidt, Unity Scientific/Ing.V.Palme, ChromSpec)
11.15 11.15 Analýza C, S, Cl v anorganických matricích metodou vysokoteplotního spalování
(Dr.T. Stratesteffen, Analytik Jena /Ing. J.Vojtek, ChromSpec)
12.00 BOC Edwards - Systémy pro vakuovou depozici tenkých vrstev
(I. Jungwirthová, Ph.D., ChromSpec)
12.30 Přestávka - občerstvení
13.30 Předvedení stolního NMR MARAN Ultra - přístroj, software, aplikace
(Dr.I. Crone, Oxford Instruments, England)
Pouze první týden.

NOVÉ PROGRAMY A VYSTAVENÁ TECHNIKA:

 • UV-Vis spektrofotometry Helios, Spekol 1300Bio, Specord 40 se software WinAspect
 • Spektrofluorimetr Chronos firmy ISS
 • Termocykler pro rychlé PCR Speedcycler
 • ContrAA - atomový absorpční spektrofotometr s kontinuálním zdrojem Analytik Jena
 • Příprava ultračisté vody Elga Purelab Classic UV
 • Mikrovlnná pec Milestone ETHOS One, rotor PRO24 pro tlakový rozklad až 24 vzorků
 • TOC analyzátor Multi N/C Analytik Jena
 • Elementární analyzátor Multi EA 3100 Analytik Jena
 • Stolní NMR MARAN Ultra Oxford Instruments
 • SpectraStar 2400 - NIR spektrofotometr Unity Scientific
 • Laboratorní mikroskop PriorLux, stereomikroskop ZoomMaster
 • Turbomolekulární vývěvy EXT70 a EXT255 firmy BOC Edwards
 • průtokový kryostat CF Oxford Instruments pro LHe, LN2
 • Thermo Orion pH meter 3Star a pH/Conductivity meter 4Star
 • Stolní rtg. spektrometr SPECTRO iQ