Stanovení C, N, S a celkového chlóru

Elementární analýza

Elementární analyzátory Analytik Jena C/N/S/Cl compEAct a multiEA kombinují spolehlivost, flexibilitu a kvalitu. Díky patentované technologii a FLAM senzoru je spalování bez sazí, s vysokým stupněm automatizace a citlivou detekcí. Ať jde o tuhé, kapalné nebo plynné vzorky, snadno splníte široké spektrum požadavků.  

Analyzátor síry a dusíku - compEAct

 • Analýza dusíku nebo síry
 • Pro kapaliny, plyny, LPG, petrochemický, chemický a průmysl.
 • Jednoduché ovládání pomocí dotykové obrazovky
 • Široký lineární rozsah měření a nejnižší detekční limity (N: 15 ppb, S: 5 ppb) s detekcí HiPerSens
 • Shoda s národními a mezinárodními normami
 • Vhodné i pro bezobslužný provoz pomocí vzdáleného přístupu

K dispozici jsou dvě varianty analyzátoru:

 • Stanovení celkového obsahu síry pomocí UV-fluorescenční detekce (UVFD) podle ASTM D 7183, ASTM D 6667, ASTM D 7551, DIN EN 15486, ISO 20846…
 • Stanovení celkového obsahu dusíku pomocí chemoluminiscenční detekce (CLD), podle ASTM D 4629, ASTM D 7184, DIN 51444 

Elementární analyzátor multi EA 4000

Environmentální analýza je díky analyzátoru multi EA 4000 velmi snadná a spolehlivá. Stanovení uhlíku, síry a chlóru v pevných vzorcích je plně automatizované a zaručuje stanovení relevantních parametrů (TC, TOC, TIC, EC a BOC) v půdě, sedimentech, odpadech, minerálech a jiných anorganických pevných vzorcích.

Hlavní výhody:

 • U vzorků o hmotnosti do 3 g odpadá pracná homogenizace vzorku.
 • High Temperature Ceramic Technology (HTC) je extrémně robustní a nepotřebuje žádný katalyzátor.
 • Provádět přesné analýzy je možné i u agresivních a korozivních vzorků (až do 1500 °C).
 • Rychlá analýza – cca 5x kratší doby analýzy než u běžných analyzátorů.
 • Technologie Flame Sensor (detektor plamene) zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spalování bez sazí

Příslušenství pro analýzu C/N/S/Cl (multiEA 4000)

Elementární analyzátor multi EA 5100

Multi EA 5100 je extrémně univerzální. Kromě měření uhlíku, dusíku, síry, chlóru, můžete analyzovat důležité environmentální parametry, jako jsou TOC, AOX/TOX a EOX. Měření C/N/S/X se provádí v jednom analytickém cyklu, plně automaticky, bez nutnosti konverze přístroje. Přednastavené standardní metody zjednodušují práci a zkracují dobu měření. Celá vaše laboratoř C/N/S/X je v jednom zařízení.

 • Optimální pro ropný, plynárenský, petrochemický, chemický a polymerní průmysl
 • Vyhovuje velkému množství běžných mezinárodních a národních norem (ASTM, EPA, DIN, ISO, EN atd.)
 • Modulární princip umožňuje individuální rozšíření systému
 • Detekce HiPerSens poskytuje široký lineární rozsah měření při nejvyšších úrovních detekce
 • Technologie Flame Sensor (detektor plamene) zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spalování bez sazí.

Příslušenství pro analýzu C/N/S/Cl (multiEA 5100)

Zavřít Otevřít kontaktní formulář

Rychlý kontakt

Zanechte kontakt a my se vám ozveme.