Atomové absorpční spektrofotometry Analytik Jena

Zeenit 700P

ZEEnit je moderní AA spektrometr s příčně vyhřívanou grafitovou kyvetou. Pro Zeemanovou korekci pozadí se využívá variabilní magnetické pole o vysoké intenzitě, též lze použít deutrinovou korekci. Zeenit 700P je vybaven dvěma atomizačními prostory pro plamen, grafitovou kyvetu nebo hydridový systém. Unikátní technika "3-field" využívá proměnné magnetické pole ke zvětšení dynamického pracovního rozsahu o více než dva řády. To je umožněno schopností konstrukce dvou kalibračních křivek současně.

 • Kvalitní optika Zeiss s 10letou zárukou
 • Proměnné magnetické pole až do hodnoty 1,0 T s vysokou modulační frekvencí 200 Hz
 • Teplotní kalibrace bez závislosti na stavu opotřebení kyvety
 • Pohodlná výměna grafitových kyvet bez nutnosti seřízení
 • Automatická optimalizace přizpůsobuje metodu neznámé matrici
 • Možnost spojení hydridové techniky přímo s grafitovou kyvetou
 • Unikátní autosampler na přímé dávkování pevných vzorků

Plamenové AAS novAA 350

Atomový absorpční spektrofotometr novAA 350 je určen pro jedno i víceprvkovou analýzu v absorpčním i emisním modu. Optické uspořádání je pravé dvoupaprskové s možností přepnutí do jednopaprskového režimu.

 • kvalitní optika Zeiss s 10letou zárukou
 • rychlá korekce pozadí s D2 lampou
 • automatický karusel 8xHCL
 • automatický gasbox s bezpečnostními okruhy
 • celotitanové hořáky s automaticky nastavitelnou výškou
 • široká nabídka příslušenství: autosampler, dilutor až 1:625, automatická stěrka na 50mm hořák, modul pro nástřikovou techniku SF6, křemenné trubice pro zvýšení citlivosti, hydridový systém s elektrickým ohřevem
 • software WinAAS s rutinou "Quick Start", s modulem IQ/OQ
 • software odpovídá FDA 21 CFR part 11

Přímé dávkovaní pevných vzorků do kyvety

Tento systém s vestavěnými mikrováhami umožňuje unikátní analýzu pevných vzorků. Automaticky se provádí vážení a vložení lodičky se vzorkem do grafitové pece. Vzorky mohou být v podobě prášků nebo i jako drobné kousky. Autosampler je vybaven dávkovačem kapalin pro automatickou kalibraci ze zásobního roztoku a pro dávkování modifikátorů matrice.

 • přímá analýza neupravených vzorků
 • nevyžaduje časové náročný rozklad vzorků
 • minimální nebezpečí kontaminace při přípravě vzorků
 • vysoká citlivost
 • detekční limity až do hodnot fg
 • široký rozsah navážek od µg až po mg
 • výhody: rychlost stanovení, nízká cena analýzy, flexibilita, efektivnost
 • kompatibilní s AAS contrAA® a Zeenit

AAS s kontinuálním zdrojem ContrAA

HR-CS AAS jsou atomové absorpční spektrofotometry s kontinuálním zdrojem záření a s monochromátorem o vysokém rozlišení. Využívají patentovanou Xe výbojku místo tradičních lamp HCL v celém spektrálním rozsahu. To umožňuje použít pro stanovení prvků libovolnou atomovou absorpční čáru, či molekulový pás. Spektrofotometr má pouze jeden zdroj záření a řeší korekci pozadí a stabilitu simultánně. Optický systém je založen na Echelle monochromátoru s vysokým rozlišením a na citlivém CCD detektoru. HR-CS AAS se vyznačuje vynikajícími detekční limity a nízkým šumem díky vyšší intenzitě záření xenonové lampy a kontinuálnímu signálu bez nutnosti modulace.

 • ContrAA 800F - plamenný systém bez vlivu spektrálních interferencí jako u klasické AAS. Současně nabízí rychlost a dostatek informací podobně jako ICP. Obsahuje titanový 50mm hořák pro oba typy plamene (100 mm hořák volitelně).
 • ContrAA 800G - AAS s elektrotermickým atomizérem a s novým typem kyvet s příčným ohřevem. Kompatibilní s hydridovými systémy i s autosamplerem pro přímé dávkování pevných vzorků. Záznam signálu 3D grafem.
 • ContrAA 800D - duální systém s plamenným i elektrotermickým atomizérem
Zavřít Otevřít kontaktní formulář

Rychlý kontakt

Zanechte kontakt a my se vám ozveme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.