Atomové fluorescenční spektrofotometry

PSA MILLENNIUM EXCALIBUR - stopová analýza As, Se, Sb, Bi, Te

Společnost P S Analytical navrhla přístroj Millennium Excalibur tak, aby byl schopen měřit arsen v typických aplikacích zahrnujících vzorky životního prostředí, jako je podzemní voda, pitná voda, potraviny (např. mléko, ryby a čaj), půda a kaly, biologické vzorky (např. moč, krev a vlasy), průmyslové vzorky, jako jsou odpadní vody, zinkové elektrolyty, papír, popílek ze spaloven, kaustická soda, solanka a petrochemické chemické vzorky včetně nafty, ropy, kondenzátů, formovacích vod a dalších petrochemických produktů.

Přístroj kombinuje výhody techniky generování par, která odstraňuje většinu interferencí, s citlivostí a selektivitou atomové fluorescenční spektrometrie.

Atomová fluorescenční spektrometrie má navíc výhodu vynikající linearity až 5 řádů.

Po výměně lampy je přístroj schopen měřit také nízké hladiny arsenu, selenu, antimonu, bizmutu a telluru v ppt.

Snadno lze dosáhnout detekční úrovně 10 ppt pro As a Sb a 2 ppt pro Se. Díky použitím optimalizovaného multireflexního filtru lze rovněž dosáhnout detekčních úrovní 10 ppt pro Te a Bi.

Systém se ovládá pomocí počítače se softwarem Millennium, který nejenže ovládá přístroj, ale umožňuje i bezpečný sběr i export naměřených dat.
Software zaznamenává všechny parametry přístroje a kalibrační graf s výsledky každé analýzy.

 

PSA - MILLENNIUM EXCALIBUR  software

 

Výhodou softwaru je také možnost ovládat dva přístroje Millennium (Merlin, Excalibur nebo jejich kombinace) nezávisle na sobě z jednoho počítače, čímž se zmenší prostor na stole na minimum.

Přístroj Millennium Excalibur je dostatečně univerzální, aby mohl být spojen se systémy HPLC a umožnil uživateli řešit speciační studie arsenu, selenu a dalších hydridotvorných prvků.

Informace o použití přístroje Millennium Excalibur pro speciaci arsenu, selenu, antimonu a dalších hydridotvorných prvků naleznete na níže uvedených odkazech.

PSA 10.025 MILLENNIUM MERLIN Přístroj na měření Hg

​ 

PSA 10.025 MILLENNIUM MERLIN Přístroj na měření Hg

 

Analyzátory rtuti jsou dnes nezbytným nástrojem pro všechny analytické laboratoře, protože rtuť, která je pro člověka extrémně toxická, je významnou kontaminující látkou v celém našem životním prostředí.

Analyzátor rtuti PSA Millennium Merlin je navržen speciálně pro analýzu rtuti.

http://www.psanalytical.com/information/hgmercury.html

Analyzátor kombinuje výhody techniky generování par, která odstraňuje většinu chemických interferencí, s citlivostí a selektivitou atomové fluorescenční spektrometrie, která umožňuje analýzu rtuti až do detekčních limitů pod 1 ppt s linearitou 7 řádů.

Aplikace zahrnují vzorky životního prostředí (např. rtuť v podzemní vodě, mořské vodě, studniční vodě, balené vodě a pitné vodě), potraviny (např. rtuť v rybách, rýži, zelenině, čaji a mléce), biologické vzorky (např. rtuť v moči, krvi a vlasech), průmyslové vzorky (např. rtuť v odpadních vodách, hliníku, zinkových elektrolytech, papíru, popelu ze spalování, chlornanu sodném, kaustické sodě, popílku, síře a solankách) a vzorky petrochemických chemikálií včetně rtuti v naftě, surové ropě, kondenzátech, formovacích vodách a dalších petrochemických produktech.

Biologicky odbouratelné produkty methylrtuť a dimethylrtuť jsou ještě toxičtější a hromadí se v rybích tkáních, odkud se dostávají do lidského potravního řetězce. Přístroj Millennium Merlin je dostatečně univerzální, aby mohl být spojen se systémy HPLC a umožnil uživateli řešit speciační studie těchto vysoce toxických organických sloučenin rtuti.

Ovládání systému probíhá prostřednictvím PC se softwarem Millennium.

Software zaznamenává všechny parametry přístroje a kalibrační graf s výsledky každé analýzy.
Software má navíc tu výhodu, že umožňuje uživateli nezávisle ovládat až dva přístroje Millennium (Merlin, Excalibur nebo kombinace) z jednoho počítače, čímž se zmenšuje prostor na stole na minimum.

PSA Millennium Merlin má jednoduchý design, který v zásadě sestává ze dvou mnohokanálových peristaltických čerpadel s proměnlivou rychlostí pro přivádění roztoků reagencií a vzorků. Elektronicky řízený přepínací ventil alternuje mezi roztoky slepého vzorku a vzorku, a separátor plynu/kapaliny odděluje a přivádí plynné produkty k detektoru, kde se může provést následné spektroskopické stanovení.

K dispozici jsou tři verze přístroje,
a)
standardní PSA Millennium Merlin s detekcí atomové fluorescence.

b) PSA Millennium Merlin, který využívá generování par s atomovou fluorescenční detekcí, a navíc amalgamační zařízení pro další snížení detekčních limitů. Tento přístroj je v souladu s metodou EPA 1631 pro pitnou vodu, ale je ideální pro všechny aplikace, kde je třeba měřit velmi nízké hladiny rtuti.
Analyzátor lze provozovat v konfiguraci 1631 i ve standardní konfiguraci Merlin podle analytických požadavků laboratoře. Kompatibilní s EPA metodami.

c) modifikovaná jednotka PSA Millennium Merlin Cold Vapour - systém navržený speciálně pro technologii AAS se studenou parou a vyhovující následujícím metodám: EPA 245.1, EPA 245.2, EPA 7470 a EPA 7471s atomovou absorpční detekcí pro laboratoře používající tyto starší standardní metody.
K přístroji PSA Millennium Merlin je k dispozici řada autosamplerů a příslušenství.
 

Odkaz na stránky výrobce: http://www.psanalytical.co.uk/

Zavřít Otevřít kontaktní formulář

Rychlý kontakt

Zanechte kontakt a my se vám ozveme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.