Analyzátory Hg

Analyzátor rtuti DMA-1

Výrobce: Milestone Srl

Kompaktní přímý analyzátor rtuti DMA-1 nevyžaduje před analýzou žádnou přípravu vzorku ani jinou mokrou chemii. To znamená snadné použití, nízké provozní náklady a absenci nutnosti nákupu, manipulace a likvidace chemikálií.

 • Snadné použití – jednoduše navážíte vzorek, vložíte jej do přístroje a stisknete tlačítko "start".
 • Nejnižší náklady na analýzu – rychlost analýzy, dlouhá životnost komponent, životnost lodičky na vzorek
 • Shoda se standardními metodami – metoda US EPA 7473, metoda ASTM D-6722-01 a D-7623-10.
 • Vysoká produktivita – kompletní analýza od začátku do konce trvá pouhých 5 minut.

MATRICE VZORKU

DMA-1 poskytuje výsledky nezávislé na matrici. Přístroj se kalibruje pomocí vodných standardů a poté umožňuje analýzu organických a anorganických vzorků. K analýze různých matric se používá pouze jedna metoda, což velmi usnadňuje používání přístroje DMA-1.

PAMĚŤOVÝ EFEKT

DMA-1 netrpí prakticky žádným paměťovým efektem. Software přístroje je vybaven funkcí "Autoblank", která umožňuje uživateli nastavit požadovanou úroveň „blank“ Pokud je tato úroveň překročena, přístroj automaticky spustí prázdné cykly, dokud není dosaženo očekávané úrovně. To je důležité zejména při analýze série neznámých vzorků.

PŘESNOST A STABILITA

DMA-1 poskytuje reprodukovatelné výsledky pro širokou škálu vzorků, jako jsou polymery, potraviny a krmiva a oleje.
Kalibrace přístroje je použitelná po dobu několika měsíců a získané výsledky jsou stabilní.

MNOŽSTVÍ VZORKU

Analyzovat lze až 1,5 gramu pevné látky nebo 1,5 ml kapaliny. To je výhodné zejména pro analýzu heterogenních materiálů nebo vzorků s velmi nízkou koncentrací rtuti.

Intuitivní software přístroje DMA-1 EasyCONTROL, který je k dispozici pro řídicí terminál i počítač, obsahuje pokročilé funkce pro zjednodušení zpracování analýzy:

 • možnost  propojení s LIMS
 • zpracování naměřených dat
 • import/export dat
 • auditní stopu v souladu s 21 CFR Part 11.

Funkce opakovaného zpracování dat eliminuje nutnost opakovat analýzu konkrétního vzorku.

PŘESNÉ VÝSLEDKY

DMA-1 dosahuje detekčního limitu pouhých 0,003 nanogramů rtuti a je schopen měřit až 1 500 nanogramů rtuti, což odpovídá koncentraci 15 mg/kg (15 ppm)

Milestone DMA-80 evo

Systém pro stanovení rtuti DMA-80 dokáže analyzovat jakoukoli matrici (pevnou, kapalnou nebo plynnou) bez jakékoli předúpravy nebo chemických přísad za pouhých 6 minut v plném souladu s metodou EPA 7473. S tisíci instalovaných jednotek definuje Milestone referenční hodnotu pro přímé stanovení rtuti v širokém spektru průmyslových odvětví: životní prostředí, potravinářská energetika, cement, kosmetika, zemědělství, hornictví, petrochemie a další.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON na úrovni ppt

Dvoupaprskový analyzátor DMA-80 evo výrazně zvyšuje poměr signálu k šumu, čímž výrazně zlepšuje mez stanovitelnosti a umožňuje přesné a precizní stanovení rtuti až na úroveň ppt. Tato zvýšená stabilita signálu zlepšuje reprodukovatelnost a spolehlivost analýzy i při nízkých koncentracích.

DLOUHODOBÁ KALIBRACE pro všechny matrice

Jediná kalibrace provedená pomocí kapalných standardů nebo pevných referenčních materiálů vyhovuje všem různým vzorkům v širokém rozsahu koncentrací: od ppt po ppm. Kalibrace DMA-80 evo poskytuje dlouhodobou spolehlivost díky stabilitě systému a dlouhé životnosti katalytické trubice a zlatého amalgamátoru. Tyto funkce umožňují eliminovat každodenní kalibrace, které běžné přístroje často vyžadují.

PAMĚŤOVÝ EFEKT

Milestone DMA-80 evo jej plně překonává funkcí Autoblank.To spolu s dalšími vysoce výkonnými součástmi systému eliminuje nadhodnocení a zajišťuje nízký počet slepých vzorků, což zvyšuje důvěru uživatele v naměřené výsledky a zároveň zajišťuje vysokou produktivitu analýzy.

VESTAVĚNÝ AUTOSAMPLER

40pozicový integrovaný autosampler pro kapalné a pevné vzorky

Intuitivní software DMA-80 evo, EasyCONTROL, který je k dispozici pro řídicí terminál i počítač, obsahuje nejpokročilejší funkce pro zjednodušení zpracování analýzy: připojení k LIMS, zpracování naměřených daty, import/export dat a auditní stopu v souladu s 21 CFR Part 11. Funkce opakovaného zpracování dat eliminuje nutnost opakovat analýzu konkrétního vzorku.

Analyzátor DMA-80 evo je k dispozici ve čtyřech různých modelech:

Analyzátor rtuti MERKUR DUO plus

Výrobce: Analytik Jena AG

Výkonný analyzátor rtuti mercur DUO plus pracuje podle norem (EPA, EN, ISO) na bázi atomové absorpce (AAS) a atomové fluorescence (AFS), a proto vám nabízí plnou flexibilitu použití. Díky integrovanému obohacovacímu modulu s amalgamátory můžete dosáhnout limitů stanovení od nízkých rozsahů ng/l (ppt) až po pg/l (ppq) s vysokou robustností metody v závislosti na typu vzorku a konfiguraci.

 

INFORMACE O PRODUKTU

 • Plně automatizovaný analyzátor pro stanovení Hg v kapalných vzorcích, pracující na principu techniky studených par – pomocí redukčního činidla (obvykle SnCl2) se ze vzorku redukují studené páry a analyzují se při vlnové délce 253,7 nm v měřicí cele.
 • Používá metodu atomové absorpce a atomové fluorescence, která je vysoce citlivá pro stanovení Hg a má široký dynamický a lineární rozsah měření.
 • Dávkování vzorku na principu kontinuální průtokové analýzy (FIA)
 • Umožňuje plně automatizovaný provoz ve spojení s automatickým dávkovačem  vzorků AS-F nebo AS-FD, včetně automatického ředění vzorků.
 • Optimální separace kapalné fáze pomocí patentovaného separátoru plyn-kapalina.
 • Dávkování činidla do reaktoru a separátoru prostřednictvím 1-kanálového a 4  kanálového peristaltického čerpadla.
 • Ochrana měřicí cely a hadiček proti vlhkosti pomocí speciální vysoušecí membrány
 • Nafion a bublinkového senzoru.
 • Zvýšení účinnosti fluorescence pomocí zrcadlové křemenné fluorescenční cely.
 • Zdroj záření: nízkotlaká Hg lampa – UV lampa typu U5 s vysokou energií.
 • Absorpční cela: 250mm cela s křemennými okénky.
 • Fluorescenční cela: průtočná křemenná fluorescenční cela s dvojitými zrcadlovými okny, velikost: 10 x 10 x 32 mm.
 • Detektor: fotonásobič R 928, 9stupňový

 

 • Ovládání pomocí softwaru WinAAS se systémem Windows 7 a vyšším z externího počítače.
 • Nejmodernější software pro automatizované řízení AFS, sběr a vyhodnocování naměřených dat.
 • Automatizace řízení AFS zahrnuje kontrolu a nastavení optických parametrů, parametrů hydridového systému, včetně průtoku plynu.
 • Automatická kalibrace s možností použití různých typů kalibrací s následnou statistikou.
 • Statistické zpracování výsledků v číselné a grafické podobě.
 • GLP(SLP) - výstup parametrů v souladu se správnou laboratorní praxí.
 • Možnost přiřazení různých uživatelských přístupů.
 • Automatické testování jednotlivých funkcí přístroje.
 • IQ/OQ validace.
 • Splňuje požadavky FDA 21 CFR Part 11

Specifikace

 • Rozsah měření     
 • 1ng/l - 100 ug/l
 • Množství vzorku   
 • přibližně 1 ml na 1 stanovení
 • Mez detekce         
 • < 1 ng/l (bez obohacení) AFS
 • < 0,1 ng/l (s obohacením) AFS
 • < 5 ng/l (bez obohacení) AAS
 • < 1 ng/l (s obohacením) AAS
 • Doba analýzy       
 • cca 40 s bez amalgamace
 • cca 100 s s amalgamací

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

AS-FD - automatický dávkovač

Autosamplery AS-F a AS-FD  poskytují bezkonkurenční flexibilitu a efektivitu při rutinní analýze. Kromě standardních funkcí poskytují dávkovače AS-FD automatické dávkování vzorku a přípravu standardu, automatické dávkování modifikátoru a automatické nastavení hloubky nasávání. V kombinaci s vysokou přesností dávkování a inteligentním řízením proplachu při překročení koncentrace umožňují rutinní provoz bez obsluhy (i přes noc) a zajišťují hladký průběh procesů a vysoký výkon. Příprava vzorku je omezena na minimum.

Zavřít Otevřít kontaktní formulář

Rychlý kontakt

Zanechte kontakt a my se vám ozveme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.